E-bøger / Ole Larsen
 
 
Ole Larsen er bl.a. forfatter til bogen Slut med hovedpine, rygsmerter og andre plager
  
Forfatter, stress- og allergibehandler,
Ole Larsen.
 
Se Ole Larsens kurser og foredrag på: www.stresskonsulent.dk
 
Læs om allergibehandling uden brug af medicin på:

E-bøger af stresskonsulent Ole Larsen

 

Hvis dit liv var en film, gad du så se den? Ole Larsens nyeste bog.
 
 Køb og download bogen her 

Bliv sund og rig med SELVTESTNING” fortæller kort og klart, hvordan du på næsten magisk vis kan få opfyldt dine ønsker ved at bruge hjernens GPS. Du tegner dine fremtidsønsker på filmskabeloner i bogen. Disse trænger ned i din underbevidsthed og bliver mål for dine fremtidige valg.

Når du står over for et valg, kan du teste om noget er godt eller dårligt for dig. Med en særlig teknik aktiverer du din instinktive underbevidsthed. Herefter vil du føle, at du trækkes ”hen imod” eller ”væk fra” det, du tester. Det sker som stående selvtestning med lukkede øjne, hvor du mærker, at kroppen enten vipper fremad = ”hen imod” eller bagover = ”væk fra”. På den måde får du, det rigtige intuitive svar. Alt lige fra madvalg til jobvalg kan testes på denne måde.

Hvis dit liv var en film, gad du så se den?

Forestil dig, at du kan skabe det liv, du ønsker. Hvordan skal dit liv så være?

Du starter med at lave din livsfilm og nedskrive dine mål for fremtiden.

Du lærer at teste, om dine ønsker og valg er mulige.

Du lærer at bruge din intuition og få de bedste svar fra din underbevidsthed.

 
Pris: 68 kr, inkl. moms for 40 sider
 
 Køb og download bogen her 

Klik for at åbne et betalingsvindue. Når du har gennemført betalingen, kan du downloade e-bogen.

Hent en gratis smagsprøve fra Ole Larsens bog: Brug din hjerne på en ny måde - Bliv sund og rig med selvtestning ...

 

Brug din hjerne på en ny måde - Bliv sund og rig med selvtestning af Ole Larsen
Ole Larsens bestseller kultbog - nu som e-bog. Papirudgaven er solgt i mere end 30.000 eksemplarer.
 
 Køb og download bogen her 

"3 måneder efter min diskusprolapsoperation var tilstanden så dårlig, at overlægen på Roskilde sygehus forberedte mig på et liv i kørestol," fortæller Ole Larsen.

"Genoptræning i varmtvandsbassin kunne ikke bevilges, fordi lægen ikke forventede, at det ville give resultater. Jeg blev vred og henvendte mig til banken og fik en kassekredit på 100.000 kr. Med de penge åbnedes en masse døre til kompetente læger og alternative behandlere. Hver især hjalp de lidt, og tilsammen gjorde de mig rask og smertefri."

Denne bog beskriver udførligt, det program Ole Larsen benyttede til at helbrede sig selv. Brug bogen som vejviser, hvis du har smerter eller andre plager. Bogen er en udfordring til alle dem, som siger, at man skal lære at leve med sin smerte. Bogen giver håb og er derfor den perfekte gave til dem, der har smerter og andre plager.

Lær at forstå årsagen til din smerte, og bekæmp den med midler, der ikke har bivirkninger.

”Jeg anbefaler Ole Larsens bog til folk med rygsmerter, gigtproblemer og hovedpine," siger Radiodoktoren, Carsten Vagn Hansen.
 
Pris: 147 kr, inkl. moms for 310 sider
 
 Køb og download bogen her 

Klik for at åbne et betalingsvindue. Når du har gennemført betalingen, kan du downloade e-bogen.

Hent en gratis smagsprøve fra Ole Larsens bog: Slut med hovedpine, rygsmerter og andre plager ...

 

Slut med hovedpine, rygsmerter og andre plager af Ole Larsen
Ole Larsen's bestselling cult book - now as e-book. The paper version has sold more than 30,000 copies. 

 Buy and download the book here 

"3 months after my slipped disc surgery my condition was so bad that the chief physician at Roskilde Hospital prepared me for a life in a wheelchair," says Ole Larsen.

"Rehabilitation in the hot tub could not be granted because the doctor did not expect that it would yield results. I was angry and went to the bank and got an overdraft facility of DKK 100,000. With the money a lot of doors opened for competent doctors and alternative practitioners. Each especially helped a little, and together they made me healthy and painless. "

This book describes in detail, the program Ole Larsen used to heal himself. Use the book as a guide, if you have pain or other plagues. The book is a challenge to all those who say that one must learn to live with his pain. The book gives hope and is therefore the perfect gift for those who have pain and other plagues.

Learn to understand the cause of your pain, and fight it with funds that do not have side effects.

"I recommend Ole Larsen's book for people with back pain, arthritis problems and headaches," says Carsten Vagn Hansen, “Radiodoktoren”.

 Price: DKK 147 incl. taxes for 310 pages.   

 Buy and download the book here 

Click to open a payment window. After you complete the payment, you can download the e-book.

Download a free sample of Ole Larsen's book Headache and Backache ...  


English: Headache and backache by Ole Larsen
Behandlershop.dk  | Tlf.: 60 88 50 70 | kontakt@behandlershop.dk