Vilkår for behandlershop.dk


Behandlershop.dk samler på glade og tilfredse kunderHos Behandlershop.dk samler vi på glade og tilfredse kunder. Vi er her for at gøre din hverdag i klinikken lettere og for at give dig nem adgang til at holde dig opdateret inden for dit fag.

Derfor har vi forsøgt at gøre vores vilkår tydelige og gennemskuelige. Vi vil være kede af, at du kommer til at købe noget, du ikke har brug for og ikke bliver tilfreds med.

Returret

Du har selvfølgelig 14 dages fuld fortrydelsesret på alle produkter købt i Web-shoppen. Kvit og frit. Uden brok.

Er du kommet til at købe noget, du alligevel ikke har brug for? Bare send en mail til
kontakt@behandlershop.dk
, hvor du skriver, at du har fortrudt.

Fortryder du et køb, vil vi meget gerne vide hvorfor. Men du er ikke forpligtet til at fortælle os det.

Web-kurser

Når du køber et web-kursus, får du adgang til et personligt on-line-undervisningsrum, hvor videoklip og andet materiale ligger.

Du kan se al video igen og igen. Lige så tit du vil. Du kan også downloade materialet til din egen computer, Ipad osv.

I princippet har du adgang til on-line-undervisningsrummet for tid og evighed. Men for en god ordens skyld har vi sat en tidsbegrænsning på min. 2 år. Så er vi sikret mod evt. ændringer hos vores leverandør af systemet. (Hvis de fx finder på at lukke eller skrue deres priser urimeligt højt op.)

Skulle vi mod enhver forventning lukke for din adgang efter 2 år, får du selvfølgelig en varsel på mindst en måned, så du kan nå at downloade al materiale.

Plancher og e-bøger

Plancher og e-bøger downloader du til din egen computer eller iPad. Du kan printe, hvis du vil. Men vi opfordrer dig til at tænke på miljøet og overveje, om det er nødvendigt.

Hvis du kommer til at slette en planche eller en bog, kan du til hver en tid downloade en ny version.

Alle plancher og bøger er personlige og har trykt dit navn på alle sider.

Copyright og ophavsrettigheder

Det kan være fristende at dele dine web-kurser og e-bøger med venner og kolleger. Du kunne selvfølgelig aldrig finde på det, vel? Det vil vi også være ret kede af du gør.

Det har taget lang tid for os og vores samarbejdspartnere at udvikle materialet, som vi tror på kan hjælpe dig og dine kolleger i klinikken. Og det vil vi selvfølgelig gerne have løn for. Så længe vi får løn for vores arbejde, kan vi blive ved med at udvikle nye produkter. Til gavn for dig, din klinik og dine klienter.

I øvrigt er det også ulovligt, hvis du deler materialet med andre.

Har du ubesvarede spørgsmål?

Skriv til kontakt@behandlershop.dk, hvis du stadig har ubesvarede spørgsmål omkring Behandlershop.dk.

Vi vi elske at høre fra dig. Uden din feedback kan vi jo ikke vide, om der er noget, vi kan gøre bedre, vel?

Du kan læse de officielle vilkår for Behandlershop.dk her …

Terms in English

At Behandlershop.dk we gather on happy and satisfied customers. We are here to make your life easier in the clinic and to give you easy access to keep you updated in your profession.

Therefore we tried to make our conditions clear and transparent. We will be sorry if you buy something you do not need and will not be satisfied with.

Returns

You have, of course, 14 days full right of return on all products purchased in the web shop. Free of charge. Without hernia.

Have you come to buy something, you do not need? Just send an email to
kontakt@behandlershop.dk where you write that you regret.

Do you regret a purchase, we'd love to know why. But you are not required to tell us.

Web courses

When you buy a web-course you will get access to a personal on-line classroom where video clips and other material are located.

You can see all the video again and again. As often as you like. You can also download the material for your own computer, Ipad, etc.

In principle, you have access to on-line teaching space for time and eternity. But for the record we have set a time limit of min. 2 years. So we are safe from any possible change at the supplier of the system. (If they for example close or turn up their prices unreasonably high.)

Should we against any expectation terminate your access after 2 years, you will obviously receive a notice at least a month before so you can manage to download all material.

Posters and e-books

You download charts and e-books to your own computer or iPad. You can print them if you like. But we urge you to think about the environment and consider whether it is necessary.

If you accidentally delete a poster or a book you can at any time download a new version free of charge.

All charts and books are personal and have printed your name on all sides.

Copyright and intellectual property rights

It may be tempting to share your web-courses and e-books with friends and colleagues. You would of course never do that, would you? We will also be quite sad if you do.

It has taken a long time for us and our partners to develop the material, which we believe can help you and your colleagues in the clinic. And we will of course like to get paid. As long as we get paid for our work we can continue to develop new products. For the benefit of you, your clinic and your clients.

Moreover, it is also illegal if you share the material with others.

Do you have unanswered questions?

E-mail to kontakt@behandlershop.dk if you still have unanswered questions about Behandlershop.dk.

We we love to hear from you. Without your feedback we can not know if there is anything we can do better, right?

You can read the official terms for Behandlershop.dk here ...

Behandlershop.dk  | Tlf.: 60 88 50 70 | kontakt@behandlershop.dk